Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Pop κολλάζ στους τοίχους.

16ο Δημοτικό σχολείο.